offert

Få offert

Våra samarbetspartners är duktiga och snabba på att lämna offert på olika värmelösningar.

Om du vill bli kontaktad, fyll i dina uppgifter nedan och skicka dem till oss.
Det är helt kostnadsfritt och i du förbinder dig inte att köpa något.


Fyll i dina uppgifter

*Obligatoriskt Fält

Genom att klicka på på knappen ovan
accepterar du att bli kontaktad av upp till 5 aktörer.

 

 

 

 

Luft / Luftvärmepump (LL)
Luft/luftvärmepumpen består av två delar, en utomhusdel som hämtar sin energi ur utomhusluften.
I utomhusdelen sitter en fläkt som blåser stora mängder luft genom en s.k. förångare där köldmediet hettas upp och överförs till inomhusdelen.

Det upphettade köldmediet kyls sedan av i innerdelens kondensor och innerdelen avger då värme.

Luft / Vattenvärmepump (LV)
Till skillnad från luft/luftvärmepumpen kopplas luft/vattenvärmepumpen normalt ihop med det befintliga vattenburna systemet och värmer på så sätt både huset (antingen via radiatorer, golvvärme eller fläktradiatorer) och tappvarmvattnet. De kan, givet att verkningsgraden är likvärdig, därför ge en större besparing än luft/luftvärmepumpen om man sedan tidigare har ett vattenburet system.
Frånluftsvärmepump
Frånluftsvärmepumpen återvinner värmen från den luft som lämnar huset. För att den ska fungera krävs det att huset har ett ventilationssystem och dessa installeras främst i samband med nybyggnation. Energin i den redan uppvärmda luften tas tillvara för värmning av tappvarmvatten, men kan också användas för uppvärmning av både huset och tappvarmvatten.
Bergvärme
Bergvärme är en miljövänlig och stabil energikälla. Genom att borra ett hål (50-200m) i marken kan lagrad solenergi tas upp till ytan och sedan förstärkas med en bergvärmepump. Bergvärme är en relativt dyr investering, men eftersom energikostnaderna sänks avsevärt lönar det sig i regel alltid att installera bergvärme. För att kunna använda bergvärmen till uppvärmning av huset krävs det vattenburna element (radiatorer) samt el, eftersom bergvärmepumpen måste ha el för att fungera.
Sjövärme
Sjövärme är en miljövänlig och stabil energikälla. Ett sjövärmesystem samlar upp den solenergi som finns på sjöbotten där vattnet har en relativt jämn temperatur året runt.
Jordvärme
Jordvärme är en miljövänlig och stabil energikälla. Värme som lagrats under markytan hämtas upp med hjälp av en 300-600 meters slang som grävs ner på cirka en meter under markytan. Är inte att rekommendera för små villatomter.
Konvertering till vattenburet
Ett vattenburet system innebär att du har vatten som cirkulerar genom elementen via ett rörsystem som är kopplat till en cirkulationspump som pumpar runt varmt vatten till radiatorerna som placeras på lämpliga ställen i rummen vanligtvis under fönster för att förhindra kallras. Ett vattenburet system innebär att man inte är beroende av vilken värmekälla man användersig av. Detta gör att man inte blir låst till att använda el till uppvärmning utan kan använda sig av ett flertal olika drivmedel såsom el, olja, ved, bergvärme, luftvatten, pellets, sjövärme, jordvärme, fjärrvärme, havre m.fl.
Service
En värmepump är byggd för att hålla i flera decennier.
Men precis som en bil så behöver du utföra underhåll för att din pump skall hålla och bibehålla sin kvalité och effekt.

Visste du att en värmepump tappar generellt 20-30% av sin effekt redan efter 18månaders användning?
Det beror på att smuts och fett vir omkring i huset och fastnar i värmepumpens luftfilter.
Med regelbunden service ökar du din pumps livslängd och med det sparar du pengar.