Den här sidan ska ge goda råd om byggfrågor, om energi och om ny teknik som går att använda i vardagen.

Ska du renovera så vill vi, genom vår erfarenhet och kunskap, bidra till ett säkrare arbete där både kostnad och arbetstid blir lägre. Vi vill skapa en sida som ger inspiration, som väcker nya tankar och som hela tiden ger ny fakta och en ökad kunskap hos dig som läsare. Välkommen!


Bergvärme BRF

Att installera bergvärme är nästan alltid en sund investering. Är de geologiska och geografiska förutsättningarna de rätta så kan man genom att installera bergvärme också komma att sänka kostnaderna för uppvärmning och energi med närmare 80% – årligen.

Detta gäller även för bergvärme BRF. Har er BRF ett äldre värmesystem som kostar mycket pengar i drift och som inte riktigt lever upp till era förväntningar i övrigt – drift och säkerhet – så kan bergvärme definitivt vara en investering väl värd att ta. Det kan spara enorma pengar och samtidigt höja värdet på alla fastigheter tillhörande föreningen.

Laddstolpe Bostadsrättsförening

Fler privatpersoner väljer idag elbilar. Detta med både miljö och den egna ekonomin i åtanke. För att ladda en elbil så krävs det pålitliga, effektiva laddboxar eller laddstolpar.

Det senare – en laddstolpe – är en god investering att ta som bostadsrättsförening. Dels så är det en investering för framtiden och för de boendes komfort. Dels så kan en laddstolpe också visa att en bostadsrättsförening är progressiv – något som alltid är positivt och som tenderar att höja värdet på de bostäder som finns i föreningen.

Braskaminer

Braskaminer har återigen blivit en storsäljare i Sverige. Många lever i stressiga liv och genom att sätta sig ned framför en levande eld så skapas en harmoni och ett inre lugn. Det handlar om lugnet och tryggheten från den gamla lägerelden, men i en mer modern tappning.

Braskaminer har även en annan fördel i form av det ekonomiska. Genom en braskamin får man en naturlig och behaglig värme som gör att man kan sänka kostnaderna för uppvärmning i det egna hemmet: det ger en bättre ekonomi och samtidigt Viktigt att poängtera är att en braskamin kräver ett bygglov och att en sotare ska involveras i arbetet med installation samt för ett godkännande.

Målare

Vid exteriör målning så är det definitivt en investering – både i den egna tiden och i den egna ekonomin – att anlita en målare. Där kan skillnaden mellan ett lekmannamässigt jobb och ett professionellt sådant handla om flera, flera år i hållbarhet.

Gällande interiörmålning så blir behovet av en målare inte lika akut och påtagligt, men vill man ha ett perfekt resultat så är det ändå att rekommendera. Att måla tar tid och det är svårt att hitta den rätta touchen. Genom att anlita en målare i Stockholm säkerställer man ett perfekt resultat: oavsett vilken yta som ska målas.

Golvslipning

Golvslipning bör vara det första alternativet i samband med att ett golv nöts, tappar lyster eller rent allmänt ser trist och tråkigt ut. Genom att slipa bort det översta lagret och applicera ny ytbehandling så kan man få ett golv att se ut som ett nytt – men till en bråkdel av kostnaden mot vad ett nytt golv i butik skulle kosta.

En golvslipning i Stockholm idag kan ske dammfri och dessutom är tjänsten inkluderad i Rot-avdraget – vilket ger en skatterabatt motsvarande 30% av den totala arbetskostnaden. Se alltid över om en golvslipning är möjlig i första hand!

Elektriker

En behörig elektriker i Stockholm ska alltid anlitas i samband med installationer eller vid dragning av ny el. Detta enligt lag och där en tumregel är att du som privatperson alltid ska utgår från att du aldrig ska göra saker där elektricitet är inblandat på egen hand. Genom att anlita en elektriker så minskar risken för skada på både person och egendom.

En elektriker kan även anlitas för att göra mätningar och genom detta skapa bättre förutsättningar rent ekonomiskt för dig i framtiden. Samma sak gäller kapacitet. Hur mycket klarar ditt nuvarande elsystem? En elektriker kan hjälpa dig med den frågan.